فروشگاه

فایل حل مشکل تاچ G610-u20 بد از فلش 100% تست شده

تومان2,000

فایل حل مشکل تاچ G610-u20 بد از فلش 100% تست شده

g610-cloobgsm

فایل حل مشکل تاچ G610-u20 بد از فلش 100% تست شده

فایل حل مشکل تاچ G610-u20

1.فایل 100% تست شده

2.این فایل مخصوص این گوشی هست

3.اگر بد از زدن فایل گوشی درست میشود ولی اگرسریال نداشت با بیلد 999 فلش شود یا به راحتی ترمیم سریال میشود

فایل حل مشکل تاچ G610-u20