فروشگاه

حل مشکل فلش نشدن G6-U10 و مشکل صفحه سیاه و پیغام اپدیت گوشی رو صفحه

تومان7,000

حل مشکل فلش نشدن G6-U10 و مشکل صفحه سیاه و پیغام اپدیت گوشی رو صفحه

حل مشکل فلش نشدن G6-U10

حل مشکل فلش نشدن G6-U10 و مشکل صفحه سیاه و پیغام اپدیت گوشی رو صفحه

حل مشکل فلش نشدن G6-U10

1.فایل کااملا فارسی

2. حل تمامی مشکلات .فلش نشدن و هنگ رولگو

3.به همراه فایل دیلود و اموزش فلش کردن

حل مشکل فلش نشدن G6-U10